Våre tjenester


Vi er god på å utvikle eiendommer og har modeller som gir mer igjen til den som eier eiendommen.

Sammenlign tjenestene

Hånd i Hånd

Ved å gå hånd-i-hånd med oss så vil vi på en kostnadseffektiv måte få tid til å maksimere eiendommens potensiale, samtidig som vi gir mest igjen til den som eier eiendommen.

Les mer

Opsjonsavtale

Avtalen gir eiendomseieren delvise betalinger i tid, som også avhenger av hva som bygges. Denne passer når det er noen forhold som må avklares på eiendommen.

Les mer

Raskt oppgjør

Vi kjøper eiendommen etter den reguleringen som foreligger, og typisk er det ingen forhold som må avklares for å få utviklet eiendommen. Oppgjøret er på plass første virkedag etter at skjøtet er overskjøtet.

Les mer
Usikker? Sammenlign våre tjenester

Sammenlign våre tjenester

Raskt oppgjør

Raskt oppgjør

Opsjonsavtale

Opsjonsavtale

Hånd i Hånd

Hånd i Hånd

Tid

0 mnd

3+ mnd

15+ mnd

Eiendomsutnyttelse

Som den er

Middels

Maksimal

Påvirkning sluttprodukt

Lav

Middels

Høy

Pris

Lav

Middels

Maksimal

Risiko

Ingen

Lav

Middels

Omregulering

Nei

Vurderes

Ja

Dispensasjon

Nei

Ja

Ja

Utover plan

Nei

Ja

Ja

Maksimal lønnsomhet

Hånd i Hånd

Tid 15+ mnd

Eiendomsutnyttelse Maksimal

Påvirkning sluttprodukt Høy

Risiko Maksimal

LønnsomhetMiddels

Kjøpers villighet til å søke via

OmreguleringJa

DispensasjonJa

Utover planJa

Middels lønnsomhet

Opsjonsavtale

Tid 3+ mnd

Eiendomsutnyttelse Middels

Påvirkning sluttprodukt Middels

Risiko Lav

LønnsomhetMiddels

Kjøpers villighet til å søke via

OmreguleringVurderes

DispensasjonJa

Utover planJa

Lavere lønnsomhet

Raskt oppgjør

Tid 0+ mnd

Eiendomsutnyttelse Som den er

Påvirkning sluttprodukt Lav

Risiko Lav

LønnsomhetIngen

Kjøpers villighet til å søke via

OmreguleringNei

DispensasjonNei

Utover planNei

Ring oss på 98 00 00 00 eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

Bygging med hjerte.

+47 98 00 00 00
prosjekt@bergen.eiendomsselskap.no

jobb@bergen.eiendomsselskap.no

Les mer