Raskt oppgjør

Raskt oppgjør er en tradisjonell salgsmodell hvor vi kjøper en tomt slik den er, betaler avtalt pris og skjøter tomten over på oss. Hva og hvordan det bygges overlates til oss.

Vi kan også kjøpe en rett til å bygge på en eksisterende bebygd eiendom hvis eiendommen er stor nok.

Familie går i naturen

Oppgjør på dagen

Første virkedag etter skjøtet er registrert på oss utbetales pengene.

Vi forstår at det er irriterende å vente på oppgjør når først en handel har funnet sted. Vi utbetaler derfor straks pengene når skjøtet er skrevet på hos hos Kartverket.

Avtalt pris til avtalt tid - enkelt og greit.

Slik fungerer det

Tomteeier kan selge tomten til oss på tradisjonelt vis, eller det kan lages en avtale om salg under gitte forutsetninger.

En eiendom kan også være bebygd fra før, og eier ønsker da typisk å beholde eksisterende bolig, og selger en byggerettighet på den delen av tomten de ikke lengre skal disponere selv. En slik byggerettighet kan selges på tradisjonelt vis, eller det kan lages en avtale om salg under gitte forutsetninger.

Både en Opsjonsavtale og Hånd-i-Hånd er en avtale om salg under gitte forutsetninger. Hvis forutsetningene oppfylles må begge parter fortsette og innfri avtalen.

Raskt oppgjør er en tradisjonell modell hvor vi betaler en avtalt pris for tomten eller byggerettigheten basert på hvordan eiendommen er på salgstidspunktet. Tomten skjøtes samtidig over på kjøper.

Vi tar oss selvsagt av alt i forbindelse med byggeprosjektet; Planlegging, Søknad, Oppføring og Salg.

Kort fortalt om Raskt oppgjør

Tid 0 mnd

EiendomsutnyttelseSom den er

Påvirkning sluttproduktLav

Risiko Ingen

Avkastning til grunneier / selgerLav

Hva er vi villig til å søke om?

Omregulering / UtskillelseNei

Dispensasjon Nei

Endre plan Nei

Kontakt oss for mer info

Hvis du ønsker å vite hva din eiendom kan være verdt, eller du vil vite mer om våre tre modeller; Hånd-i-Hånd, Opsjonsavtale eller Raskt oppgjør, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Alle henvendelser til oss er konfidensielle.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ring oss på 98 00 00 00 eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

Bygging med hjerte.

+47 98 00 00 00
prosjekt@bergen.eiendomsselskap.no

jobb@bergen.eiendomsselskap.no

Les mer