Opsjonsavtale

Det er ikke alltid en vet om en får bygge, eller hva en får bygge på en tomt eller i en hage. Det kan f.eks. være regulatorirske uavklarte forhold, eller privatrettslige forhold som må avtales på vei, vann og kloakk før byggetillatelse kan innvilges.

Usikkerhet er sterkt prisreduserende når vi kjøper en eiendom, og for å unngå en redusert pris, så kan en avtale inngås under gitte forutsetninger. En opsjonsavtale løser disse utfordringene slik at eier sitter igjen med en høyere pris uten av kjøper må ta stor risiko ved å kjøpe et usikkert objekt.

Typisk norsk tettsted

En trygg avtale

Vi er en erfaren aktør som leverer til avtalt tid og på avtalt måte.

Vi har gjennomføringsevne, erfaring og økonomi til å planlegge, søke, iverksette og gjennomføre byggeprosjektet. Dette er viktig for deg når du skal velge samarbeidspartner da en opsjonsavtale typisk ikke utløses om det ikke forligger en godkjent byggesøknad eller ferdig bygg.

Vi vet hva som skal til og vi har gjort det før.

Slik fungerer det

Tomteeier kan selge tomten til oss på tradisjonelt vis, eller det kan lages en avtale om salg under gitte forutsetninger.

En eiendom kan også være bebygd fra før, og eier ønsker da typisk å beholde eksisterende bolig, og selger en byggerettighet på den delen av tomten de ikke lengre skal disponere selv. En slik byggerettighet kan selges på tradisjonelt vis, eller det kan lages en avtale om salg under gitte forutsetninger.

Både en Opsjonsavtale og Hånd-i-Hånd er en avtale om salg under gitte forutsetninger. Hvis forutsetningene oppfylles må begge parter fortsette og innfri avtalen.

Raskt oppgjør er en tradisjonell modell hvor vi betaler en avtalt pris for tomten eller byggerettigheten basert på hvordan eiendommen er på salgstidspunktet. Tomten skjøtes samtidig over på kjøper.

Vi tar oss selvsagt av alt i forbindelse med byggeprosjektet; Planlegging, Søknad, Oppføring og Salg.

Kort fortalt om Opsjonsavtale

Tid før full betaling 6+ mnd

EiendomsutnyttelseMiddels

Påvirkning av sluttproduktMiddels

Risiko Middels

Avkastning til grunneier / selgerMiddels

Hva er vi villig til å søke om?

Omregulering / UtskillelseVurderes

Dispensasjonssøknad Ja

Endre plan Vurderes

Kontakt oss for mer info

Hvis du ønsker å vite hva din eiendom kan være verdt, eller du vil vite mer om våre tre modeller; Hånd-i-Hånd, Opsjonsavtale eller Raskt oppgjør, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Alle henvendelser til oss er konfidensielle.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ring oss på 98 00 00 00 eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

Bygging med hjerte.

+47 98 00 00 00
prosjekt@bergen.eiendomsselskap.no

jobb@bergen.eiendomsselskap.no

Les mer