Hånd i Hånd

En eiendom har typisk vært i en families eie gjennom generasjoner, og når en først skal realisere verdien så ønsker eier å maksimere disse, samtidig som en tar liten risiko. Mange eiere har også ønsker om hva og hvordan det bygges med tanke på naboer, og en kan miste denne kontrollen når en avhender eiendommen på tradisjonelle måter.

Ofte vet en ikke hvor mye en kan bygge før kommunen har gitt sitt endelig svar, og dette har stor påvirkning på det økonomiske resultatet.

Vår Hånd-i-Hånd modell gir både oss og eier mer tid til å undersøke hvor mye en kan bygge, samtidig som det i gjennomsnitt gir mer igjen til eier.

Mor og datter på tur i naturen

Sammen om målet

Eiendomseieren påvirker selv hva som bygges og hvordan i denne modellen.

Noen grunneiere ønsker å bygge så mye som de kan og maksimere sin verdi, mens andre vil bygge mindre enn de kan for å minimere påvirkning på nabolaget.

Vi definerer premissene i sammen for hva som skal bygges, hvordan og når samt hva som er hovedmålet med byggingen.

Slik fungerer det

Tomteeier kan selge tomten til oss på tradisjonelt vis, eller det kan lages en avtale om salg under gitte forutsetninger.

En eiendom kan også være bebygd fra før, og eier ønsker da typisk å beholde eksisterende bolig, og selger en byggerettighet på den delen av tomten de ikke lengre skal disponere selv. En slik byggerettighet kan selges på tradisjonelt vis, eller det kan lages en avtale om salg under gitte forutsetninger.

Både en Opsjonsavtale og Hånd-i-Hånd er en avtale om salg under gitte forutsetninger. Hvis forutsetningene oppfylles må begge parter fortsette og innfri avtalen.

Raskt oppgjør er en tradisjonell modell hvor vi betaler en avtalt pris for tomten eller byggerettigheten basert på hvordan eiendommen er på salgstidspunktet. Tomten skjøtes samtidig over på kjøper.

Vi tar oss selvsagt av alt i forbindelse med byggeprosjektet; Planlegging, Søknad, Oppføring og Salg.

Kort fortalt om Hånd-i-Hånd

Tid før full betaling15+ mnd

EiendomsutnyttelseMaksimal

Påvirkning på sluttproduktHøy

Risiko Middels

Avkastning til grunneier / selgerMaksimal

Hva er vi villig til å søke om

Omregulering / UtskillelseJa

Dispensasjonssøknad Ja

Endre planJa

Kontakt oss for mer info

Hvis du ønsker å vite hva din eiendom kan være verdt, eller du vil vite mer om våre tre modeller; Hånd-i-Hånd, Opsjonsavtale eller Raskt oppgjør, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Alle henvendelser til oss er konfidensielle.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ring oss på 98 00 00 00 eller fyll ut skjemaet så kontakter vi deg.

Bygging med hjerte.

+47 98 00 00 00
prosjekt@bergen.eiendomsselskap.no

jobb@bergen.eiendomsselskap.no

Les mer